Asbestsanering

Eén van de gevaarlijkste stoffen voor de volksgezondheid. Het omgaan met deze stof vereist dan ook een gedegen kennis en een langdurige ervaring.

Saneren

Voor aanvang van elke asbestsanering wordt er een werkplan opgesteld naar aanleiding van de reeds aanwezige asbestinventarisatie. Dit werkplan moet worden goedgekeurd door een Certificerende instelling en de arbeidsinspectie alvorens met de sanering wordt begonnen (ook een kopie sloopvergunning).

Alle asbestsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop. Alle saneerders zijn in het bezit van het diploma BOA, VVA1, BHV en hebben ruime ervaring in alle saneringstechnieken. Bij elke asbestsanering vindt er een vrijgavemeting (binnen) of een visuele inspectie (buiten) plaats door een erkend laboratorium.

Ons bedrijf voldoet aan de strenge eisen van het SC 530-certificaat en mag daardoor de titel “Deskundig bedrijf” voeren.

Comments are closed.